להלן לוח זמנים של התהליך:

תקופת הרישום לאתר מה-01/02/2018 עד ה-28/05/2018
תקופת דירוג העדיפויות באתר מה-06/06/2018 עד ה-20/06/2018
שליחת הודעות למועמדים 04/07/2018 לכל המאוחר